Fytotherapie

Naast voedingssupplementen kan ook fytotherapie worden ingezet. Fytotherapie is  het gebruik van stoffen uit de plantenwereld. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we steeds meer welke stoffen  in planten, kruiden, bomen en paddenstoelen (strikt genomen geen plant)  wel en geen effecten hebben. In de praktijk wordt hierbij alleen gebruik gemaakt van gecontroleerde en gestandaardiseerde extracten. Deze bevatten naast de bestanddelen van de gehele plant of plantendeel (blad, wortel, bloem), ook stoffen in een bepaalde gegarandeerde en gestandaardiseerde hoeveelheid. Daarbij worden alleen producten ingezet, die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en wettelijke normen.

Achtergronden

Zonder de planten en bomen zou geen menselijk en dierlijk leven mogelijk zijn. Deze wezens vangen het zonlicht op en zetten dit via fotosynthese om tot energie en voedingsstoffen, en produceren daarbij zuurstof, zonder welke we in binnen enkele minuten zouden sterven. Deze ‘groene long’ produceert samen met het fytoplankton in de oceanen, de ‘blauwe long’, alle in de atmosfeer aanwezige zuurstof, elk voor de helft. De uit het licht verkregen energie, wordt met stoffen uit de bodem gebruikt voor de groei van de plant. We zouden zelfs kunnen zeggen, dat het steenkool en de aardolie waar onze maatschappij nog steeds op draait, afkomstig van miljoenen jaren oude bomen, plantenresten en plankton, in feite opgeslagen zonlicht is, dat we nu in hoog tempo laten vrijkomen door verbranding en zo onze aarde extra opwarmen.

Zolang mensen hebben geleefd, zijn zij gevoed en gesteund door het plantenrijk. Elk werelddeel, elk continent, land of streek kent zijn specifieke rijkdom aan planten, struiken en bomen. Van oudsher dienden zij voor overleving: de vruchten en zaden van planten en bomen, wortel, blad, bast of schors, fruit en groente, knollen en wortels, de grassen voor het vee, de granen voor ons dagelijkse brood, het hout voor het vuur van voedselbereiding, en de warmte van onze huizen. Maar zij bevatten ook de stoffen die onze bewustzijnstoestand veranderen, die bedwelmen, verslaven, vergiftigen of doden.