Mijn werkwijze

In mijn werkwijze ben ik op de eerste plaats medisch ingesteld. Dat wil zeggen dat in principe de belangrijkste leidraden bij de bepaling van diagnose en de behandeling zijn:

 • Uw verhaal, uw klachten en symptomen
 • De uitslagen van laboratoriumtesten van bloed, urine, ontlasting enz.
 • De bevindingen van beeldvormend materiaal (zoals echografie, röntgen, MRI, PET, kijkoperatie)
 • Als uitgangspunt de standaarden van het Nederlandse Huisartsen Genootschap
 • “Evidence-based medicine”

Evidence-based medicine staat voor toepassing van behandelingen die wetenschappelijk zijn bewezen.  Deze bewijzen zijn echter lang niet altijd zo betrouwbaar als het wellicht lijkt. Dat geldt voor regulier medisch onderzoek als voor onderzoek naar de werking van complementaire geneeswijze. Daarom wordt elk onderzoek kritisch tegen het licht gehouden. Dat neemt niet weg dat de principes van de natuurgeneeskunde zijn een gezonde levenswijze, een sobere, volwaardige en gifvrije voeding, voedingssuppleties en natuurlijke remedies, vrij van zelfvergiftiging en zelfbedrog (tabak, drugs, alcohol), slaap, beweging, kunst, muziek, dans, sport en spel, nog altijd de beste en goedkoopste weg is om een duurzame gezondheid te behouden.

Dit kan het excessieve gebruik van chemische medicaties en operaties voorkomen en de kosten van de gezondheidszorg aanzienlijk drukken. Ik werk met:

 • Voedingsrichtlijnen, de grondslag voor uw gezondheid op lange termijn
 • Orthomoleculaire voeding
 • Gestandaardiseerde kruiden en fytotherapie
 • Lifestyle verandering
 • Voorlichting, uitleg, informatie
 • Inzicht gevende gesprekken
 • Doorverwijzingen

Voor klachten, ziekten, toestanden, die ik niet kan of wil behandelen, zie pagina: Welke klachten niet.