Vanuit meerdere gezichtspunten

Om onze ingeboren herstelkracht te helpen en te bevorderen wordt na een voorlopige vaststelling van de mogelijke oorzaken van uw klachten een zoveel mogelijk aansluitende behandeling ingezet. Dit is vaak een brede aanpak, met als voordeel, dat uw problematiek niet vanuit één, maar vanuit meerdere gezichtspunten wordt benaderd. Dat maakt een individueel afgestemde behandeling mogelijk. Verschillende behandelingen vullen elkaar aan en versterken elkaar krachtig in hun werking.

De behandeling kan uit een of meerdere methoden bestaan:

  1. Het geven van individueel afgestemde voedingsrichtlijnen en adviezen, op geleide van voedsel (allergie) screening, en specifieke testen van ontlasting, darmflora, urine, bloed.
  2. Het tegelijkertijd reguleren en saneren van de darmfuncties, waardoor andere organen, met name de  hersenen en zenuwstelsel beter gaan functioneren.
  3. Dit ondersteunt tevens het stoppen met het zelfbedrog en de zelfvergiftiging door roken, alcohol, verdovende middelen en onmatig eten en drinken, zodat de natuurlijke overlevingsdrang tot gezond leven weer vrijkomt.
  4. Het ondersteunen van het lichaam met hoge kwaliteit voedingssupplementen, individueel en veilig gedoseerd.
  5. Het gebruikmaken van de rijkdommen van de plantenwereld met gestandaardiseerde kruidenpreparaten.
  6. Het bewust worden en grip krijgen op de wisselwerkingen tussen emoties, gevoelens, denkpatronen en de lichamelijke gesteldheid.
  7. Het bewust worden en grip krijgen op ziekmakende factoren binnen de relaties van gezin, familie, werk, huwelijk, vrienden, enz.
  8. Het doorverwijzen naar andere behandelingen en therapie, zowel regulier medisch als complementair.