Tarieven & Vergoeding

Consulten Tarieven
Telefonische informatie Gratis
Per e-mail informatie Gratis
Consult op afspraak € 50,- per half uur
Annuleringskosten Zie Algemene Voorwaarden Artikel 2 punt 6

Ziekten komen te paard en gaat te voet!

Aldus  een oud spreekwoord. Ziek zijn is níet leuk. Het is lastig, bederft het levensplezier, neemt tijd en bovendien kost het ook nog eens geld. Wie ziek is wil maar één ding: verlichting vinden. Na meer dan 25 jaar ervaring kan gezegd worden, dat een gedegen advies en een combinatie van verantwoord gekozen, goed gedoseerde voedingssupplementen en lifestyle adviezen een veilige, duurzame en verstrekkende investering is in de ondersteuning van uw gezondheid op langere termijn. Daarbij geldt als uitgangspunt om met een minimum aan kosten een maximaal resultaat te behalen. En de rente, die u van deze investering ontvangt? Een verhoogde levenskwaliteit voor u en uw omgeving!

Vergoeding door zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars kunnen de consulten van een alternatieve geneeswijze vergoeden, afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Informeert u zich hierover bij de zorgverzekeraar.

In de regel vergoeden zij een bedrag van 40,- tot 45,- euro per consult per dag. Dat betekent dat u bij een eerste consult van bijvoorbeeld drie kwartier ongeveer 30,- euro zal moeten bij betalen. Vervolgconsulten duren meestal niet langer dan een half uur.

Tevens dient de behandelaar te zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging. Omdat ik licentie lid (A-status) ben, aangesloten bij de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) worden de consulten vergoed. MBOG

Eerste consult

Na een intake per telefoon of e-mail blijkt in de praktijk, dat het eerste consult meestal een uur kan duren. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid medische informatie, die de eerste keer moet worden uitgewisseld. Een goede start levert echter op termijn veel extra winst op, omdat opvolgende consulten korter van duur kunnen zijn. De frequentie van het aantal consulten ligt in het begin van de therapie meestal op eens per drie weken. Later wordt dit dan om de zes weken tot twee maanden.

Vergoeding van supplementen

Voedingssupplementen worden helaas niet meer vergoed, ook niet wanneer ze door uw huisarts of specialist zouden worden voorgeschreven. Mocht u besluiten voedingssupplementen te gaan gebruiken in het kader van de behandeling, dan wordt er altijd van te voren een berekening gemaakt van de te verwachten kosten.

Vergoeding van de kosten van eventueel laboratoriumonderzoek

Regulier, dus gangbaar laboratoriumonderzoek van bloed, urine, ontlasting enz. kan via de huisarts of de specialist lopen en zo voor vergoeding in aanmerking komen. Speciale aanvullende laboratoriumonderzoeken worden in de regel niet vergoed en komen voor eigen rekening.

Klachten

Uw klachten worden serieus genomen. Er is immers altijd ruimte voor verbetering. Mochten wij er samen in alle redelijkheid niet uitkomen, dat kunt u voor klachten en tuchtrecht terecht bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB).