Voor wie?

Veel mensen, die zich tot de natuurgeneeskunde of een andere complementaire geneeswijze wenden, komen binnen met een lange lijst van chronisch geworden klachten. Ze slikken een pil voor het maagzuur, een cholesterolverlager, een puffer voor de allergie en één of ander antidepressivum, want ze voelen zich moe, lusteloos, geprikkeld, gespannen. En toch verdwijnen de klachten maar niet, terwijl ook het bloedonderzoek nauwelijks afwijkende waarden laat zien.

Bij nader onderzoek blijkt dan, dat er toch verbanden bestaan tussen al die schijnbaar los van elkaar staande problemen: het lastige maagzuur, de te hoge waarden van het cholesterol, de benauwdheden en de sombere stemming.

Naarmate dan de behandeling voortgaat, verdwijnen de meeste klachten geleidelijk, samen met de chronische vermoeidheid, de constipatie, de gewrichtspijnen. Soms staat één enkel symptoom op de voorgrond, bijvoorbeeld een spastisch colon, een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, psora of doorslaapproblemen. Ook deze ongemakken staan zelden op zichzelf en blijken samen te hangen met het voedingspatroon, de levensstijl, het werk, het gezin of andere omstandigheden.

Een andere grote kracht van de natuurgeneeskunde ligt op het gebied van de preventie. Met een gezonde levensstijl kunnen zeer veel ziekten worden verminderd of voorkomen en kan men veel gezonder oud worden. Onderzoek toonde aan dat 50% tot 70% diabetes type 2, coloncarcinoom dikke darmkanker) en talloze hart -en vaatziekten zouden kunnen worden voorkomen. Dit is de ware preventie en kostenbesparing in de zorg.