Voor wie?

Veel mensen, die zich tot de natuurgeneeskunde of een andere complementaire geneeswijze wenden, komen binnen met een lange lijst van chronisch geworden klachten. Ze slikken een pil voor het maagzuur, een cholesterolverlager, een puffer voor de allergie en één of ander antidepressivum, want ze voelen zich moe, lusteloos, geprikkeld, gespannen. En toch verdwijnen de klachten maar niet, terwijl ook het bloedonderzoek nauwelijks afwijkende waarden laat zien.

Bij nader onderzoek blijkt dan, dat er toch verbanden bestaan tussen al die schijnbaar los van elkaar staande problemen: het lastige maagzuur, de te hoge waarden van het cholesterol, de benauwdheden en de sombere stemming.  Dit staat zelden op zichzelf en blijkt samen te hangen met het voedingspatroon, de levensstijl, spanning op  het werk, in het gezin of andere stresvolle omstandigheden.

Een andere grote kracht van de natuurgeneeskunde ligt op het gebied van de preventie. Met een gezonde levensstijl kunnen kennelijk ziekten worden verminderd of voorkomen en kan men op een gezondere manier oud worden. ‘Onderzoek toonde aan dat 80% van hart -en vaatziekten door verbetering van leefstijl zou voorkomen.’ (Bron: Accredicact, huisartsen nr.3 2017, M. Schoenmakers CVRM en lipiden, pagina 16). Dit zou veel leed en kosten kunnen besparen