Welke klachten zeker niet?

Acute klachten

Welke klachten zeker niet? Het behoort niet tot de mogelijkheden van de natuurgeneeskunde om alle zieken en ziekten te behandelen. Acuut opkomen van pijn, koorts, bloedingen, breuken, zwellingen, ernstige infecties en ontstekingen, tekenen van hartinfarct of beroerte, ongevallen, plotse crisis, extreme psychische nood, of andere beschadigende omstandigheden vereisen direct medisch ingrijpen en vaak noodzaak tot ziekenhuisopname en operatie.

Wel is het zo, dat na een dergelijke doorgemaakte crisis het uitermate zinvol is om uw leven eens grondig onder de loep te nemen en serieuze maatregelen ter voorkoming te treffen. Hierbij kan verandering van leefstijl een belangrijke ondersteuning zijn.

Erfelijkheid

De gevolgen van erfelijke afwijkingen of aangeboren aandoeningen zijn minder geschikt voor natuurgeneeskundige behandeling en vereisen een specifieke medische begeleiding. Het is echter ruim bekend dat misbruik van tabak, alcohol en drugs, chemische vervuiling en radioactiviteit, medicijnen en infectieziekten de ontwikkeling van de foetus negatief kunnen beïnvloeden. Een gezonde leefstijl, waarbij wordt voorzien in juiste en volwaardige voeding, vrij van vergif, kan echter wel voorkomen dat sommige genetische factoren die een rol spelen bij multi-factorieel bepaalde aandoeningen, zoals allergie, hypertensie, diabetes, astma, eczeem, bepaalde neurologische en psychiatrische ziektebeelden tot expressie zullen komen.